Kio estas RADE ?
Kio estas RADE ?
What is RADE ?
Liens- Ligiloj-Links
Rotary Legislation
Rotaria Legxaro
RADE Stando en Osaka
RADE Agadoj
Lernejo Bona Espero
Qu'est ce que RADE ?

RADE (Rotaria Amikaro De Esperanto) est l'Amicale mondiale des Rotariens Espérantistes, fondée en 1928.

Son but est de promouvoir l'utilisation de la langue internationale Espéranto par les Rotary-Clubs, afin de faciliter la communication et la compréhension mondiales, selon le point 4 du But du Rotary.

Ses moyens d'action sont les contacts avec les clubs et les districts, les articles dans les revues rotariennes, ainsi que la participation aux Conventions du Rotary, avec tenue d'un stand aux côtés des autres amicales rotariennes professionnelles et de loisirs.

Kio estas RADE ?

RADE, Rotaria Amikaro de Esperanto, kreita en 1928, estas la plej malnova el dekoj da Amikaroj (World Fellowships) agnoskitaj de Rotario Internacia.

Ĝia celo estas promocii la uzadon de Esperanto inter Rotariaj Kluboj por faciligi komunikadon kaj mondan interkompreniĝon, laŭ punkto 4 de la Rotaria Celo.

Agadrimedoj estas kontaktoj kun kluboj kaj distriktoj, publikado de artikoloj en Rotariaj revuoj, kaj partoprenado en Rotariaj Kongresoj, kun instalado kaj deĵorado en stando apud aliaj rotariaj amikaroj.

Duonjara bulteno en Esperanto kun resumoj en la angla kaj la franca, RADE-Informilo, dissendiĝas per poŝto kaj e-poŝto (PDF).

Vi trovos pli da informoj en <http://eo.wikipedia.org/wiki/Rotaria_Amikaro_de_Esperantistoj>.

Mesagxu al ni: bonaespero@aol.fr

******************************
Le Bulletin semestriel RADE-Informilo, rédigé en Espéranto, avec résumés en francais et en anglais, est diffusé par poste et par courriel (PDF).
Vous trouverez plus d'informations sur l'activité de RADE dans l'encyclopédie en ligne Wikipedia.
En Français:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amicale_des_Rotariens_Esperantistes
---------------------------

Courriel: bonaespero@aol.fr

radesperanto
10/03/05